DOK-02-06. Kontrola vyplněné kapacity u stacionárních zařízení ke zpracování odpadů (§14 odst. 2, §33b)

Popis:

U stacionárních zařízení ke zpracování odpadů dle § 14 odst. 2 nebo § 33 b odst. 1 (všechny kódy dle katalogizace zařízení kromě 8.1.0, 8.2.0, 8.3.0, 11.1.0, 11.1.1, 11.1.2, 11.2.0, 12.1.0 a 12.2.0) musí být uvedena Roční projektovaná kapacita zařízení a Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení. Volitelně lze uvést i Maximální okamžitou kapacitu zařízení a Projektovanou denní zpracovatelskou kapacitu. Hodnota kapacity nesmí být 0 (nula).

Doporučení:

V evidenci zařízení nastavte kurzor na odesílané stacionární zařízení ke zpracování odpadů dle § 14 odst. 2 nebo § 33b a ve spodní části editoru na záložce Kapacita upravte údaje o kapacitách.

Příklad: