DOK-02-04. Kontrola vyplněné kapacity u stacionárních zařízení pro sběr a skladování odpadů

Popis:

U stacionárních zařízení ke sběru nebo skladování odpadů (kód zařízení 11.1.0, 11.1.1, 11.1.2, 11.2.0, 12.1.0 nebo 12.2.0) musí být uvedena Roční projektovaná kapacita zařízeníMaximální okamžitá kapacita zařízení. Zároveň platí, že u těchto typů zařízení nesmí být vyplněna Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení či Projektovaná denní zpracovatelská kapacita. Hodnota kapacity nesmí být 0 (nula).

Doporučení:

V evidenci zařízení nastavte kurzor na odesílané stacionární zařízení ke sběru nebo skladování odpadů a ve spodní části editoru na záložce Kapacita upravte údaje o kapacitách.

Příklad: