DOK-02-03. Kontrola vyplněné kapacity u skládky odpadů

Popis:

U zařízení typu skládka odpadů (kód zařízení 8.1.0 = zařízení S-IO, 8.2.0 = zařízení S-NO, 8.3.0 = zařízení S-OO) musí být uvedena Celková projektovaná kapacita skládkyPlánovaná kapacita skládky. Volitelně lze uvést i Volnou kapacitu skládky. Hodnota kapacity nesmí být 0 (nula).

Doporučení:

V evidenci zařízení nastavte kurzor na odesílané zařízení typu skládka odpadů a ve spodní části editoru na záložce Kapacita doplňte údaje o kapacitách.

Příklad: