DOK-02-02. Kontrola kapacity u mobilního zařízení ke zpracování odpadů

Popis:

U mobilního zařízení ke zpracování odpadů nesmí být vyplněna kapacita.

Doporučení:

V evidenci zařízení nastavte kurzor na odesílané zařízení ke zpracování odpadů a ve spodní části editoru na záložce Kapacita vymažte záznamy o kapacitách.

Příklad: