DOK-02-01. Kontrola kapacity u mobilního zařízení ke sběru odpadů

Popis:

U mobilního zařízení ke sběru odpadů nesmí být vyplněna kapacita.

Doporučení:

V evidenci zařízení nastavte kurzor na odesílané zařízení ke sběru odpadů a ve spodní části editoru na záložce Kapacita vymažte záznamy o kapacitách.

Příklad: