DOK-01-05. Kontrola na vyplněné povolené odpady

Popis:

Kontrola odhalila, že je k zařízení připojen dokument (vlastní spis,…), který neobsahuje povolené odpady. Pokud se jedná o zařízení, které působí ve Vašem správním území (je ohlášeno nebo se souhlasem), musí dokument obsahovat povolené odpady. Pouze v případě, že přidělujete IČZ mobilnímu zařízení bez souhlasu, tato podmínka neplatí.

Doporučení:

Ve spodní části editoru na záložce Povolené odpady doplňte alespoň jeden záznam k příslušnému dokumentu.

Příklad: