DOK-01-03. Kontrola příznaku na zpracování u odpadů

Popis:

Jedná se pouze o doporučení nezabraňující odeslání údajů do Registru zařízení v ISOH. Program zjišťuje v editoru zařízení, zda u dokumentů typu Vlastní spis, Spis IPPC, Ohlášení 14/2, Převedeno systémem, Žádost o prodloužení souhlasu v ochranné lhůtě a Žádost o změnu provozovatele v ochranné lhůtě uvedených u zařízení (kromě mobilních a stacionárních zařízení určených pouze ke sběru odpadů) existuje alespoň jeden odpad s příznakem, že je ke zpracování.

Doporučení:

V evidenci zařízení nastavte kurzor na odesílané zařízení ke zpracování odpadů a ve spodní části editoru na záložce Povolené odpady u příslušného dokumentu upravte odpady tak, aby alespoň u jednoho z nich byl nastaven příznak Zpracování.

Příklad:

Problematický záznam:

Proveďte editaci některého nebo všech povolených odpadů a nastavte u nich příznak Zpracování.