DOK-01-02. Kontrola na chybné použití katalogových čísel odpadů z již neexistující skupiny 50 xx xx

Popis:

Tato kontrola odhalila v seznamu povolených odpadů odesílaného zařízení katalogové číslo ze skupiny 50 xx xx. Tato skupina byla zrušena k 1.1.2015.

Doporučení:

Chybný záznam v seznamu povolených odpadů u odesílaného zařízení je nutné opravit. V evidenci zařízení nastavte kurzor na příslušné zařízení a na záložce Povolené odpady vyhledejte záznam, který obsahuje katalogové číslo 50 xx xx. Tento záznam editujte pomocí ikony .

Příklad: