DOK-01-01. Kontrola na vyplněnou kategorii O/N u povolených odpadů v evidenci zařízení

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda v seznamu povolených odpadů u příslušného zařízení není uveden druh odpadu s kódem a kategorií O/N, pro který existuje v Katalogu odpadů ekvivalentní kód odpadu s kategorií N (tzv. Zrcadlová položka). Program disponuje seznamem odpadů s kategorií O, u kterých nezle provést změnu na kategorii O/N, protože mají v katalogu odpadů Zrcadlovou položku. Tento seznam vydalo ve svých metodických pokynech Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA.

Doporučení:

Je nutné opravit chybný záznam v seznamu povolených odpadů u příslušného zařízení. Vyhledejte zařízení, u kterého je uveden v seznamu povolených odpadů ve spodní části editoru odpad s chybně vyplněnou kategorií a pomocí ikony  upravte kategorii nebo uveďte jiné katalogové číslo odpovídající druhu odpadu s kategorií N.

Příklad:

U vybraného zařízení je v seznamu povolených odpadů uvedeno katalogové číslo 20 01 28 s kategorií O/N. U tohoto katalogového čísla existuje zrcadlová položka 20 01 27. Proto nelze použít kategorii O/N.