99. Kontrola katalogových čísel odpadů přebíraných od občanů

Popis:

Od subjektů typu Občan bez IČ nebo Občané obce lze přijímat pouze:

Doporučení:

Tato kontrola není závazná, nebrání odeslání nebo zpracování hlášení, ale upozorňuje na nedostatky při nakládání s odpady. Je potřeba s ohlašovatelem zkontrolovat, zda v hlášení uvedl správná katalogová čísla odpadů a nedošlo např. k překlepu. Pokud zjistíte, že ohlašovatel uvedl chybná katalogová čísla, pak hlášení vraťte k doplnění.

Poznámka: Kontrolu na převzetí nepovolených odpadů od občanů lze spustit samostatně přímo v editoru Subjekty pomocí příkazu z horní lištové nabídky Kontroly / Odpady / Kontrola odpadů převzatých od občanů.

Příklad:

Odpad 191202 sice také představuje železné kovy, ale při převzetí od fyzické nepodnikající osoby se nesmí použít. Dle katalogu odpadů se toto katalogové číslo používá po úpravě odpadů. Proto je nutné číslo změnit např. na 200140.

Chybný záznam.

Správný záznam (oprava).