98. Kontrola na počet kusů autovraků

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda je vyplněn počet kusů na dávkách odpadů s katalogovým číslem 160104 nebo 160106 a to v hlášení provozovatele zařízení ke sběru a zpracování autovraků. Především se jedná o záznamy s kódem nakládání A00, BN30, AN9BN9.

Doporučení:

Hlášení doporučujeme vrátit k doplnění.

Opravu provedete editací chybného záznamu klávesou F4. Počet kusů by měl odpovídat uvedené hmotnosti na dávce odpadu.

Příklad: