90. Kontrola na špatný typ formuláře ročního hlášení

Popis:

Pokud je v hlášení uveden kód nakládání BN9 (zpracování autovraků = typ hlášení 4_352/2008) nebo BN18 (zpracování elektroodpadů = typ hlášení 8_352/2005), nesmí být v položce typ hlášení uvedena hodnota 20_383/2001. Tato hodnota se používá pouze pro Hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb.

Doporučení:

Doporučujeme zkontrolovat evidenci odpadů a u ohlašovatele zjistit důvod použití těchto kódů nakládání. Pokud se jedná o chybně uvedený typ hlášení, lze nastavit správnou hodnotu v Parametrech subjektu. V editoru Subjekty vyberte příslušný subjekt a použijte příkaz v menu Možnosti > Parametry subjektu (nebo stiskněte kombinaci kláves Shift + Ctrl + Ins či ikonu  v panelu nástrojů). V otevřeném okně vyberte položku Tisk > Hlášení (přílohy č.20…), ČSÚ a zde záložku Roční hlášení. Na zobrazené kartě upravte Typ hlášení  (viz obrázek). Jestliže se jedná o chybně uvedené kódy nakládání, doporučujeme hlášení vrátit k doplnění. Kód nakládání lze také opravit na příslušných dávkách přímo v evidenci odpadů.

Příklad: