9. Kontrola Dovoz/Vývoz vs partner = zahraniční subjekt

Popis:

Tato kontrola řeší přiřazení správného partnerského subjektu v případě použití kódu nakládání pro dovoz/vývoz. Pokud je takový kód zadaný, musí být partnerem subjekt typu Zahraniční subjekt.

Doporučení:

Doporučujeme u ohlašovatele ověřit, zda je chyba v kódu nakládání nebo v partnerském subjektu. V prvním případě lze chybu opravit, v druhém doporučujeme hlášení vrátit k opravě.

Pro opravu lze použít funkci na jednorázovou opravu všech takto chybně zadaných kódů nakládání pomocí volby v evidenci subjektů.Zde vyberte v menu Možnosti > Hromadné operace > Oprava kódů nakládání u partnerů typu Zahraniční subjekt.

Jednotlivě lze kódy nakládání  opravit v evidenci odpadů. V editoru Subjekty vyberte příslušný subjekt a následně přejděte na evidenci odpadů. Ve výpisu dávek odpadů postupně zkontrolujte všechny dávky, kde je kód nakládání BN6, BN16, xN7 nebo xN17. Pro problematickou dávku odpadu v menu vyberte Odpad > Změnit odpad (nebo použijte klávesu F4 či ikonu edit v panelu nástrojů) a opravte kód nakládání.

Příklad:

Zahraniční subjekt (ukázka formuláře)

Dávka odpadu (chybné případy)

Zde je u kódu nakládání představujícího dovoz uveden jako partner subjekt z ČR. V tomto případě je nutné opravit kód nakládání nebo partnerský subjekt.

Zde je u partnera typu Zahraniční subjekt uveden chybný kód nakládání.

Dávka odpadu (správné případy)