88. Kontrola na chybné použití kódu nakládání xR12 u autovraků nebo elektrozařízení

Popis:

Tato kontrola zjišťuje správné používání kódů nakládání při zpracování autovraků a elektroodpadů. Způsob vedení evidence autovraků je stanoven samostatnou vyhláškou č. 352/2008 Sb. Stejně tak evidence elektroodpadů. Zde platí vyhláška č. 352/2005 Sb. U obou komodit je nutné pro zpracování (= demontáž, úprava ...) používat speciální kód nakládání. U autovraků je to kód xN9, u elektroodpadů je to kód xN18. Pro zpracování těchto komodit by se neměl používat kód nakládání xR12. Kontrola probíhá u těchto katalogových čísel:

Doporučení:

Kontaktujte ohlašovatele a zjistěte, proč pro zpracování elektroodpadů nebo autovraků používá kód nakládání xR12. Pokud podá relevantní vysvětlení, je možné přidat jeho vyjádření k chybě v komentářích ke kontrole MŽP. V opačném případě doporučujeme hlášení vrátit k doplnění.

Příklad:

Autovraky

Elektroodpady