87. Kontrola na poměr množství předupravených a nově vzniklých odpadů

Popis:

Tato kontrola hlídá poměr mezi množstvím předupravenéhonově vzniklého odpadu. Platí, že po předúpravě odpadů (kódy nakládání xR12, xD9, xD8, xD13xN14) musí vzniknout alespoň 50% nového odpadu (kódy nakládání A00, BN40).

Program zjišťuje, zda součet množství vzniklého odpadu (A00+BN40) je větší než 50% součtu množství odpadů s kódy nakládání xR12+xD9+xD8+xD13+xN14. Kontrola poměru množství se provádí souhrnně nad celým hlášením a je tedy pouze orientační.

Jestliže ohlašovateli předúpravou nevzniklo více než 50% odpadu (A00+BN40), potom pravděpodobně chybně použil kódy nakládání xR12, xD9, xD8, xD13xN14.

Doporučení:

Doporučujeme kontaktovat ohlašovatele a hlášení prověřit. Pokud má pro situaci vysvětlení, je možné přidat jeho vyjádření k chybě v komentářích ke kontrole MŽP. V opačném případě je nutné hlášení vrátit k doplnění.

Příklad:

V evidenci je 12,5 tuny předupraveného odpadu. Dále je však nově vzniklého odpadu pouze 5,1 tuny. Zde je nutné opravit množství nově vzniklého odpadu nebo použít jiný kód nakládání (např. BR5). Pro daný kód nakládání však ohlašovatel musí mít platný souhlas od krajského úřadu.