82. Kontrola vyplněného typu hlášení

Popis:

Tato kontrola zjistila, že u daného subjektu existuje hlášení o odpadech, ale v Parametrech subjektu není uveden typ tohoto hlášení (8_352/2005 = elektro, 4_352/2008 = autovraky, 20_383/2001 = odpady).

Doporučení:

V editoru Subjekty vyberte příslušný subjekt a použijte příkaz v menu Možnosti > Parametry subjektu (nebo stiskněte kombinaci kláves Shift + Ctrl + Ins či ikonu  v panelu nástrojů). V otevřeném okně vyberte položku Ohlašování / Tisk > Hlášení (příloha č.20…), ČSÚ a zde záložku ORP. Na zobrazené kartě doplňte Typ hlášení  (viz obrázek).

Příklad: