8. Kontrola kódu nakládání u zahraničního subjektu

Popis:

Tato kontrola řeší použití správných kódů nakládání v evidenci odpadů v případě partnerského subjektu typu Zahraniční subjekt.

  1. Pokud je na dávce odpadu partnerem zahraniční subjekt, pak pro příjem dávky je nutné použít kódy nakládání BN6 nebo BN16 a pro předání odpadu xN7 nebo xN17. Jiný kód nakládání pro tento typ partnerského subjektu není přípustný.
  2. V případě, že jsou na záznamech v evidenci odpadů kódy nakládání BN6, BN16, xN7 nebo xN17, pak platí, že vždy musí být partnerem subjekt typu Zahraniční subjekt.

Doporučení:

V editoru Subjekty vyberte příslušný subjekt a následně přejděte do evidence odpadů. Ve výpisu dávek odpadů postupně zkontrolujte všechny dávky, u kterých je kód nakládání BN6, BN16, xN7 nebo xN17. U chybného záznamu použijte příkaz z horního lištového menu Odpad > Změnit odpad (nebo stiskněte klávesu F4 či ikonu edit v panelu nástrojů) a opravte kód nakládání.

Pro hromadnou opravu lze použít funkci na jednorázovou opravu všech takto chybně zadaných kódů nakládání, kterou spustíte v editoru Subjekty pomocí příkazu vmenu Možnosti > Hromadné operace > Oprava kódů nakládání u partnerů typu Zahraniční subjekt.

 

Příklad:

Zahraniční subjekt (ukázka formuláře)

Dávka odpadu (chybné případy)

Zde je u kódu nakládání představujícího dovoz uveden jako partner subjekt z ČR. V tomto případě je nutné opravit kód nakládání nebo partnerský subjekt.

Zde je u partnera typu Zahraniční subjekt uveden chybný kód nakládání.

Dávka odpadu (správné případy)