70. Kontrola použití typu partnera Firma bez IČ

Popis:

Tato kontrola zjišťuje správné použití typu subjektu. Subjekt typu Firma bez IČ se využívá pouze ve výjimečných případech (např.: zahraniční stavební firma produkuje odpad v ČR). Je chybou, pokud se použije z jiných důvodů, jako je např. zjednodušení evidence. Důvodem pro použití typu subjektu Firma bez IČ může také být situace, že v Registru ekonomických subjektů RES nejsou chybou Českého statistického úřadu zavedeny subjekty, které vznikly na konci ohlašovaného roku. V takovém případě ohlašovatel pravděpodobně využil typ subjektu Firma bez IČ. Do položky Identifikátor uvedl .

Doporučení:

Doporučujeme partnerský subjekt ověřit u ohlašovatele a případně hlášení vrátit k doplnění nebo chybný subjekt opravit. Opravu provedete v editoru Subjekty, ve kterém vyhledejte a kurzorem se nastavte na chybný subjekt a klávesou F4 upravte typu subjektu a doplňte údaje např. z RES. Pokud se jedná o subjekt vzniklý na konci ohlašovacího období a neexistuje v databázi RES, tak je možné využít veřejné databáze (obchodní rejstřík, ARES), zde subjekt vyhledat a ručně doplnit do programu zjištěné správné údaje. V takovém případě pak doporučujeme IČ při kontrole RES okomentovat pro příští kontrolu. Komentář vložíte v prohlížeči problémů po kontrole RES a to kliknutím na ikonu .

Příklad:

V tomto příkladu RES nezná IČ = 21358256. Proto ohlašovatel nastavil typ subjektu Firma bez IČ, aby mohl ohlásit. Zde doporučujeme takový subjekt ověřit podle veřejných databází a dále opravit typ subjektu na Firma a do IČ vložit údaj pravděpodobně z identifikátoru. Při další kontrole podle RES přidat k tomuto záznamu komentář.

V tomto příkladu RES nezná IČ = 25017657. Jedná se ale o chybně zapsané IČ. Podle názvu vyhledejte správné IČ a subjekt opravte.

Posledním příkladem je zahraniční subjekt podnikající na území ČR. Protože produkuje odpady v ČR, nejedná se o dovoz odpadu, a proto nelze použít typ subjektu Zahraniční subjekt. Zároveň tento subjekt nemá přiděleno IČ. Z toho důvodu použijte typ subjektu Firma bez IČ. Do položky Identifikátor uveďte např. daňové identifikační číslo.