69. Kontrola zapojení oprávněné osoby do systému sběru KO

Popis:

Oprávněná osoba se sice také může podle zákona o odpadech (§ 17 odst. 6) zapojit do systému sběru komunálního odpadu obce, ale zpravidla to nebývá obvyklé. Tuto situaci je vhodné dodatečně ověřit.

Doporučení:

Pokud ohlašovatel v hlášení chybně uvedl, že je zapojen do obecního systému sběru komunálního odpadu (s obcí nemá za příslušnou provozovnu podepsanou smlouvu o zapojení do systému), měl by poslat doplněné hlášení. Zároveň můžete opravu ručně provést v Parametrech subjektu.

V editoru Subjekty vyberte příslušný subjekt a použijte příkaz v menu Možnosti > Parametry subjektu (nebo stiskněte kombinaci kláves Shift + Ctrl + Ins či ikonu  v panelu nástrojů). V otevřeném okně vyberte položku Tisk > Hlášení (přílohy č.20…), ČSÚ a zde záložku Roční hlášení. Na zobrazené kartě, v části Provozovna v systému sběru komunálu, zvolte možnost „Ne“ (viz obrázek).

Příklad: