68. Kontrola předání odpadu partnerovi typu Občan obce

Popis:

Kontrola hlásí chybu, že subjekt typu „Občan obce“ nemůže být partnerem pro předání odpadu.

Doporučení:

Doporučujeme situaci prověřit u ohlašovatele. Pokud byl opravdu předán odpad občanovi obce, využijte možnost přidat vyjádření k chybě a tím jí schválit. V opačném případě, kdy se jedná o chybu, je nutná oprava. Buď se jedná o chybně zadaný kód nakládání, nebo nesprávně zadaného partnera. Hlášení je možné vrátit k doplnění anebo přímo opravit.

evidenci subjektů vyberte příslušný subjekt a následně přejděte do evidence odpadů. Ve výpisu dávek odpadů postupně zkontrolujte záznamy, kde je jako partner uveden subjekt typu „Občané obce“. Tyto záznamy je třeba zkontrolovat a opravit. Případnou opravu provedete tak, že chybnou dávku vyberte kliknutím a v menu vyberte Odpad > Změnit odpad (nebo použijte klávesu F4 či ikonu edit v panelu nástrojů). Na kartě odpadu vyberte správně kód nakládání nebo partnerský subjekt (viz obrázek).

Příklad: