61. Kontrola existence ZÚJ a náležitosti ZÚJ ohlašovatele pod ORP

Popis

Ohlašovatel má chybně vyplněnou základní územní jednotku (ZÚJ) a nebo takovou, která nepatří do Vašeho správního území obce s rozšířenou působností (ORP).

Doporučení

Je potřeba zkontrolovat a případně opravit ZÚJ ohlašovatele.

  1. Pokud je ZÚJ zadaná správně, tak subjekt nepatří do dat zpracovávaných za území Vašeho ORP.  Tato situace může nastat v případě, že ohlašovatel podá chybné hlášení, kde uvede ZÚJ spadající do Vašeho ORP. Následně provedete podle adresy opravu na správné ZÚJ, které však nepřísluší Vašemu ORP. Zde doporučujeme hlášení vrátit k doplnění. Zároveň je ho nutné z programu vymazat. Odpady lze hromadně vymazat u kurzorem označeného subjektu v editoru Subjekty pomocí příkazu v horním lištovém menu Možností > Mazání evidencí > Smazání evidence odpadů. Poté lze vymazat i chybný subjekt pomocí příkazu v menu Subjekt > Smazání subjektu (nebo klávesou Del či ikonou del v panelu nástrojů). Poznámka: Nezapomeňte vyzvat ohlašovatele k opravě hlášení a k opětovnému zaslání "doplněného" hlášení na správné ORP.
  2. Pokud je ZÚJ uvedeno chybně (podle adresy), opravte ho. V seznamu subjektů vyberte kurzorem ohlašovatele a klávesou F4 nebo pomocí ikony edit zadejte správné ZÚJ prostřednictvím číselníku (viz obrázek).

Příklad:

Upozornění: Nepoužívejte položky z číselníku ZÚJ, u kterých je v závorce uveden text „starý kód“.