60. Kontrola tovární značky autovraku

Popis:

Tato kontrola prověřuje, zda jsou v evidenci odpadů na jednotlivých dávkách správně vyplněny tovární značky a to podle číselníku MŽP.

Doporučení:

Doporučujeme zjistit dodatečné informace od ohlašovatele a případně tovární značku opravit. K opravě slouží automatická funkce v evidenci odpadů. V editoru Subjekty vyberte ohlašovatele (provozovatele autovrakoviště) apřepněte se do evidence odpadů. V menu vyberte funkci Možnosti > Opravit značky autovraků v evidenci odpadů. Program se pokusí opravit tovární značky. Pro neopravené údaje se zobrazí tabulka, ve které lze ručně tovární značky opravit podle číselníku (viz obrázek). Nastavení značky provedete klávesou F4 nebo ikonou edit.

Po dokončení opravy se zobrazí tato informace.

Značky, které program automaticky neopravil, lze dohledat ručně viz následující okno.

Příklad:

Ruční oprava záznamu pomocí číselníku továrních značek.