59. Kontrola vyplněného parametru "Zastoupení obyvatel, od kterých je KO svážen"

Popis:

Tato kontrola prověřuje pouze ohlašovatele s typem subjektu Obec. Zjišťuje, zda je v ročním hlášení vyplněn údaj Zastoupení obyvatel, od kterých je komunální odpad svážen. Tento údaj se uvádí v % v rozmezí 0 - 100.

Doporučení:

Tento údaj lze do programu doplnit po dohodě s ohlašovatelem a to v editoru Subjekty, ve kterém nejprve kurzorem vyberte záznam = ohlašující subjekt, a poté zvolte v horní lištové nabídce Možnosti příkaz Parametry subjektu. Také můžete použít ikonu . V Parametrech subjektu označte v seznamu na levé části okna položku Roční hlášení (příloha 20, ...), ČSÚ a v pravé části zvolte záložku Tiskové sestavy. Zde vyplňte správnou hodnotu.

Příklad: