58. Kontrola existence odpadů u S, D nebo Z

Popis:

Uvedený subjekt má evidovaný popis zařízení, ale za ohlašovaný rok neexistuje evidence odpadů. Buď v tomto roce subjekt nepodal hlášení, nebo nebylo zařízení provozováno a nenakládalo s odpady, případně bylo roční hlášení za zařízení importováno k jiné provozovně, než u které je popis zařízení.

Doporučení:

Zjistěte od provozovatele zařízení, zda bylo jeho zařízení v provozu a zda podal roční hlášení. Pokud se nejedná o chybu a tedy nebylo hlášení o odpadech za příslušný rok podáno, lze k této chybě připojit komentář ke kontrole MŽP.

Jestliže zařízení bylo provozováno a hlášení v ISPOP podáno, překontrolujte, zda jste ho do programu importovali a pokud ano, pak zda bylo nahráno k existující provozovně s popisem zařízení. V případě, že zjistíte, že popis zařízení máte u jiné provozovny, než importované roční hlášení a že v programu vznikla duplicita této provozovny, pak je nutné provést sloučení těchto provozoven pomocí klávesy F8 nebo přesun popisu zařízení.

Příklad:

Sloučení subjektů – přesun ročního hlášení (evidence odpadů)

Přesun evidence je možný pomocí funkce sloučení subjektů. Tímto způsobem se přesune jak evidence, tak záznamy o podaném hlášení. V editoru Subjekty vyberte záznam, ke kterému chcete sloučit resp. přiřadit evidenci odpadů a v menu vyberte Možnosti > Ostatní operace > Sloučení subjektů (nebo stiskněte klávesu F8). Otevře se formulář, ve kterém nastavíte parametry sloučení (viz obrázek). Nejprve nastavte subjekt B (subjekt, ve kterém jsou importovány záznamy o odpadech pro přesun) a poté výsledek sloučení kam se odpady přesunou tj. subjekt A, který je vybraný kurzorem před spuštěním funkce pro sloučení. Pokud chcete, aby slučovaný záznam o subjektu v databázi zůstal, je nutné zaškrtnout volbu Nemazat sloučený subjekt, která zajistí, aby subjekt B nebyl smazán (dojde tedy ke sloučení evidencí, ale subjekty zůstanou zachovány). Volbu potvrďte tlačítkem Sloučit (nebo stisknutím klávesy F12). Sloučení subjektů je komplexní operace a program může vyžadovat některá následná potvrzení.

Před sloučením doporučujeme provést zálohu databáze.

Přesun popisu zařízení

Přesun popisu zařízení je možný přes schránku. V editoru Subjekty vyberte záznam s popisem zařízení, který chcete přesunout. Následně přejděte do editoru Zařízení. V menu vyberte položku Zařízení > Vyjmout zařízení do schránky (nebo použijte kombinaci kláves Ctrl+X). Data o zařízení se takto vloží do schránky. Vraťte se do editoru Subjekty a vyberte subjekt, ke kterému chcete popis zařízení přenést (u kterého je importované roční hlášení). Přepněte se do editoru Zařízení a v menu vyberte položku Zařízení > Vložit zařízení ze schránky (nebo použijte kombinaci kláves Ctrl+V). Tímto se přesune popis zařízení na požadovaný subjekt. Přesun proveďte včetně schválených odpadů.

Poznámka: Výsledný subjekt s hlášením a popisem zařízení by měl mít vyplněno v poli provoz Identifikační číslo zařízení přidělené krajským úřadem.