57. Kontrola na schválené odpady u zařízení

Popis:

Součástí Popisu zařízení (skladu) musí být vyplněný seznam schválených odpadů.

Doporučení:

Doporučujeme ověřit údaje s ohlašovatelem a případně vrátit hlášení k doplnění. Schválené odpady můžete k popisu zadat i ručně. Nejprve v editoru Subjekty vyberte provozovatele zařízení. Dále stiskněte tlačítko Zařízení na svislé liště programu v sekci Evidence. Schválené odpady lze do programu vložit jednotlivě stisknutím kláves Shift+Ctrl+Insert nebo hromadně příkazem Převést z katalogu vybrané odpady do schválených odpadů z horní lištové nabídky Schválené odpady. Seznam schválených odpadů také můžete k příslušnému popisu importovat z txt souboru.

Příklad: