55. Kontrola vyplněného popisu zařízení, skladu nebo skládky

Popis:

Vybrané kódy nakládání (využití, odstranění) v evidenci odpadů vyžadují, aby byl u ohlašovatele uveden i popis zařízení. Tato kontrola odhalila existenci takového kódu nakládání bez odpovídajícího popisu zařízení.

Doporučení:

Doporučujeme zjistit dodatečné informace od ohlašovatele a situaci napravit. K chybě mohlo dojít z několika důvodů:

Popis zařízení je u jiného subjektu

Vyžadovaný popis zařízení může být omylem přiřazen k jinému subjektu. Přesun popisu zařízení je možný přes schránku. V editoru Subjekty vyberte příslušný záznam s popisem zařízení k přesunu. Přepněte se do evidence zařízení. V menu vyberte položku Zařízení > Vyjmout zařízení do schránky (nebo použijte kombinaci kláves Ctrl+X). Data o zařízení se takto vloží do schránky. Vraťte se do editoru Subjekty a vyberte provozovatele zařízení, ke kterému chcete popis zařízení přenést. Opět se přepněte do evidence zařízení a v menu zvolte příkaz Zařízení > Vložit zařízení ze schránky (nebo použijte kombinaci kláves Ctrl+V). Přesun proveďte včetně schválených odpadů.

V ročním hlášení jsou chybně uvedeny kódy nakládání

Zde pravděpodobně ohlašovatel chybně uvedl kód nakládání (například místo kódu AN3 pro předání odpadu na skládku ohlašovatel zapsal rovnou kód AD1 pro skládkování). V tomto případě doporučujeme hlášení vrátit k doplnění s upozorněním na tuto skutečnost.

Kódy nakládání jsou správně zapsané, ale popis zařízení chybí

Pokud je ohlašovatel provozovatelem zařízení, pak je roční hlášení pravděpodobně správně vyplněno, ale ohlašovatel neohlásil provoz zařízení pomocí popisu zařízení (příloha 22 vyhlášky 383/2001 Sb. atp.). V tomto případě doporučujeme popis zařízení ručně do programu dopsat po konzultaci s ohlašovatelem nebo v programu připojit příslušný komentář ke kontrole MŽP.

Příklad:

Zde vyplňte důvod neuvedení popisu zařízení. Komentář do programu zapíšete pomocí klávesy F4.