54. Kontrola chybně vyplněného ZÚJ na zařízení

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda je v popisu zařízení správně vyplněna Základní územní jednotka ZÚJ. Ta musí spadat do Vašeho správního území.

Doporučení:

Ověřte, zda zařízení s chybně uvedenou ZÚJ je provozováno na Vašem území. Pokud ano, pak hodnotu ZÚJ opravte. V editoru Subjekty zvolte kurzorem provozovatele zařízení a následně přejděte do editoru Zařízení. V menu vyberte příkaz Zařízení > Změnit záznam (nebo použijte klávesu F4 či ikonu edit v panelu nástrojů) a na zobrazeném formuláři vyplňte správně pole ZÚJ (viz obrázek).

Pokud popis zařízení neodpovídá žádnému zařízení provozovanému na Vašem území obce s rozšířenou působností, doporučujeme vrátit hlášení k doplnění a poté smazat tento popis z evidence. V editoru Subjekty zvolte kurzorem provozovatele zařízení a následně přejděte do editoru Zařízení. V menu vyberte příkaz Zařízení > Smazat záznam (nebo použijte klávesu Del či ikonudel v panelu nástrojů).

Příklad: