Popis:

V popisech zařízení se kontroluje hodnota Rok předpokládaného ukončení provozu. Pokud tento údaj představuje skutečné ukončení provozu a tento rok je starší než ohlašovací období, je nutné popis z programu vymazat. Poznámka: Smazaný popis zařízení v programu zůstane v archivní databázi.

Doporučení:

Doporučujeme zjistit dodatečné informace od ohlašovatele. Pokud provoz zařízení ukončil před ohlašovacím obdobím, vymažte popis zařízení z evidence. V editoru Subjekty vyberte ohlašovatele s popisem zařízení a přepněte se do editoru Zařízení. V menu zvolte příkaz Zařízení > Smazat záznam (nebo použijte klávesu Del či ikonu edit v panelu nástrojů) a potvrďte smazání popisu zařízení.

Příklad: