50. Kontrola na zaniklé evidenty a partnery

Popis:

Tato kontrola se zaměřuje na platnost subjektu a to podle informací z Registru ekonomických subjektů RES. Pokud je v evidenci odpadů zapsán partner, který již podle databáze RES zanikl, pak je uveden v protokolu o centrální kontrole MŽP.

Doporučení:

Doporučujeme chybu ověřit u ohlašovatele a v neodůvodněných případech vrátit hlášení k doplnění. V opačném případě lze chybu opatřit vyjádřením. Opravu provedete v Evidenci odpadů na dávce, na které je uveden zaniklý partner a to klávesou F4 a změnou na existující subjekt. Další možností opravy je změna partnerského subjektu pomocí klávesy F4 v editoru Subjekty změnou   nebo sloučením zaniklého subjektu se subjektem, který existuje (např. nástupnická organizace). Sloučení se provádí pomocí klávesy F8. Tato změna se pak promítne do všech dávek odpadů, na kterých byl zaniklý partnerský subjekt uveden.

Kontrolu na zaniklé subjekty lze spustit i samostatně v editoru Subjekty pomocí příkazu v horní lištové nabídce R.E.S. / Kontrola zaniklých evidentů a partnerů v evidenci odpadů.

Příklad:

Níže uvedené subjekty zanikly před nastaveným obdobím, za které je evidence vedena. Pokud by subjekt zanikl v tomto období, pak lze v evidenci odpadů pro daný rok ještě použít.

Sloučení subjektu se použije v případě, kdy v editoru Subjekty existuje zaniklý i existující subjekt. V tomto případě totiž nelze zaniklý subjekt opravit, protože by tím vznikla duplicita záznamů.