Popis:

Subjekt z ČR musí mít vyplněnou Základní územní jednotku. Pole ZÚJ nesmí být prázdné.

Doporučení:

Subjekty s nevyplněnou ZÚJ lze také snadno vyhledat a opravit v editoru Subjekty pomocí funkce, kterou spustíte příkazem z horní lištové nabídky Kontroly / Subjekty / Vyhledání subjektů bez vyplněné ZÚJ. Další možností je ruční vyhledání chybného záznamu v seznamu subjektů a jeho následná editace pomocí klávesy F4.

Příklad:

Po spuštění funkce Vyhledání subjektů bez vyplněné ZÚJ se zobrazí okno s výpisem chybných subjektů. Každý záznam opravte pomocí klávesy F4 a číselníku ZÚJ doplněním správné hodnoty podle názvu obce.

Upozornění: Nepoužívejte položky z číselníku ZÚJ, u kterých je v závorce uveden text „starý kód“.

Kurzorem vybraný subjekt s chybnou ZÚJ můžete také opravit přímo v editačním formuláři po stisknutí klávesy F4.