45. Kontrola kalů s nevyplněnou sušinou

Popis:

Tato kontrola zjistila, že List č. 3 – Údaje o složení kalu neobsahuje vyplněné procento sušiny v kalu.

Doporučení:

Doporučujeme údaj po konzultaci s ohlašovatelem opravit, případně vrátit hlášení k doplnění.

Údaj lze opravit tak, že v seznamu subjektů vyberete příslušný subjekt a kliknete na menu Možnosti > Parametry subjektu (nebo použijete kombinaci kláves Shift + Ctrl + Ins či ikonu parametry v panelu nástrojů). V otevřeném okně vyberete položku Tisk > Hlášení (přílohy č.20…), ČSÚ a záložku Kal ČOV List č. 3. Zde vyplňte procento sušiny v kalu a parametry uložte.

Příklad: