42. Kontrola na vyplněné upřesnění u odpadu xxxx99

Popis:

Pokud je v evidenci použito katalogové číslo odpadu ve tvaru xx xx 99, pak je vždy nutné vyplnit položku Upřesnění, která doplňuje katalogový název odpadu. Uvádí se technický nebo běžně užívaný název odpadu, který specifikuje obecný název.

Doporučení:

Hlášení doporučujeme vrátit k doplnění.

Jestliže se rozhodnete upřesnění doplnit, vyhledejte nejprve v editoru Subjekty příslušného ohlašovatele a přepněte se do evidence odpadů. V seznamu dávek odpadů postupně zkontrolujte všechny záznamy, u kterých je katalogové číslo odpadu končící na „99“. Pro každý takový odpad v menu zvolte příkaz Odpad > Změnit odpad (nebo použijte klávesu F4 či ikonu edit v panelu nástrojů) a na zobrazeném formuláři pomocí číselníku (který otevřete stisknutím tlačítka upresneni ) vyberte vhodné upřesnění nejlépe po konzultaci s ohlašovatelem (viz obrázek).

Příklad:

V číselníku Upřesnění názvu odpadu se napřed musí vložit nový záznam. Ten obsahuje katalogové číslo odpadu, kategorii a upřesňující text.

Následně je možné pomocí tohoto číselníku doplnit text na dávku odpadu s katalogovým číslem xx xx 99.