40. Konrola na existenci, správnost a kompletnost skupiny skládky

Popis:

Zařízení typu Skládka musí mít správně vyplněné označení skupiny skládky a příslušné údaje o kapacitách. Hlášení nelze odeslat, pokud některý z údajů chybí nebo je špatně zadaný.

Doporučení:

Doporučujeme vrátit hlášení k doplnění. Případně lze skupinu skládky a údaje o kapacitách vyplnit ručně v evidenci zařízení. V editoru Subjekty zvolte kurzorem provozovatele skládky a přepněte se do editoru Zařízení. V menu vyberte příkaz Zařízení > Změnit záznam (nebo použijte klávesu F4 či ikonu edit v panelu nástrojů) a na zobrazeném formuláři vyplňte správně pole Označení, Provozovaná kapacita, Volná kapacitaPlánovaná kapacita (viz obrázek).

Příklad: