4. Kontrola na nevyrovnanou bilanci množství kusů vybraných autovraků

Popis:

Tato kontrola se zaměřuje na bilanci množství kusů autovraků. Je to podrobnější kontrola než bilance za kód odpadu – zde musí odpovídat množství kusů za tovární značku.

Doporučení:

V tomto případě nedoporučujeme chybu komentovat ani opravovat. Hlášení vraťte zpět k doplnění. Kontrolu chybně uvedeného množství kusů autovraků můžete provést v evidenci odpadů ohlašovatele pomocí přehledu Karta odpadů.

Příklad:

Karta odpadů

Karta odpadů je rozdělena na několik částí. V horní části okna je zobrazen seznam odpadů v evidenci s celkovým množstvím +/-, s rozdílem atp. Ve spodní části je podrobný rozpis záznamů odpovídajících ke kurzorem vybranému odpadu v horní části okna. Předposlední sloupec Rozdílkusů obsahuje kladnou či zápornou hodnotu, pokud je mezi příjmem autovraků a výdejem autovraků rozdíl v počtu kusů. Pro odhalení chyby v nevyrovnané bilanci počtu kusů autovraků aktivujte parametr Zobrazit značku, kategorii autovraku a rozdíl kusů v horní části okna.

V níže uvedeném příkladu je katalogové číslo 160104 Autovraky. Celková hmotnostní bilance je vyrovnaná, ale v počtu kusů autovraků je rozdíl 1 kus.

Ukázka editačního okna dávky autovraku s vyznačením počtu kusů.