39. Kontrola na vyplnění a správnost ZÚJ u skládky

Popis:

Zařízení typu Skládka musí mít vyplněno pole ZÚJ a tato ZÚJ musí spadat pod Kód ORP ověřovatele.

Doporučení:

Doporučujeme nejprve ověřit, zda je tato skládka na Vašem území. Pokud ano, pak hodnotu ZÚJ doplňte. V editoru Subjekty zvolte kurzorem provozovatele skládky a následně přejděte do editoru Zařízení. V menu vyberte příkaz Zařízení > Změnit záznam (nebo použijte klávesu F4 či ikonu edit v panelu nástrojů) a na zobrazeném formuláři vyplňte správně pole ZÚJ (viz obrázek).

Pokud popis skládky neodpovídá žádnému zařízení provozovanému na Vašem území obce s rozšířenou působností, doporučujeme vrátit hlášení k doplnění a poté smazat tento popis z evidence. V editoru Subjekty zvolte kurzorem provozovatele skládky a následně přejděte do editoru Zařízení. V menu vyberte příkaz Zařízení > Smazat záznam (nebo použijte klávesu Del či ikonudel v panelu nástrojů).

Příklad: