37. Obec nemůže sama sebe zapojit do systému sběru komunálu

Popis:

Pokud je v parametrech subjektu u ohlašovatele typu Obec nastaven parametr Provozovna v systému sběru komunálu na Ano, není to správně a přenastavte tento parametr na Ne. Obec sama sebe nemůže zapojit do systému.

Doporučení:

Údaj lze opravit v parametrech subjektu. V editoru Subjekty vyberte příslušného ohlašovatele – obec a klikněte na menu Možnosti > Parametry subjektu (nebo použijte kombinaci kláves Shift + Ctrl + Ins či ikonu parametry v panelu nástrojů). V otevřeném okně vyberte položku Tisk > Hlášení (přílohy č.20…), ČSÚ a záložku Roční hlášení. Zde změňte parametr Provozovna v systému sběru komunálu na Ne (viz obrázek).

Příklad: