36. Kontrola rozmezí 0,5 - 40% u sušiny

Popis:

Kontrola ověřuje, zda je na Listu č.3 – Údaje o složení kalu uvedeno obvyklé množství sušiny v kalu.

Doporučení:

Doporučujeme zjistit dodatečné informace od ohlašovatele. Pokud je uvedeno procento sušiny mimo rozmezí 0,5 až 40 %, je potřeba po ověření u ohlašovatele tuto hodnotu okomentovat vyjádřením, případně ji opravit.

Údaj lze opravit v parametrech subjektu. V editoru Subjekty vyberte příslušného ohlašovatele a klikněte na menu Možnosti > Parametry subjektu (nebo použijte kombinaci kláves Shift + Ctrl + Ins či ikonu parametry v panelu nástrojů). V otevřeném okně vyberte položku Tisk > Hlášení (přílohy č.20…), ČSÚ a zde záložku Kal ČOV List č. 3. Zde překontrolujte a případně opravte hodnotu sušiny a parametry uložte (viz obrázek).

Příklad: