35. Kontrola na použití partnerů s pseudo IČ

Popis:

Dříve se pro specifické evidenční účely jako dovoz / vývoz, inventurní rozdíly, živelné pohromy ... používaly subjekty se symbolickým IČ 55555555, 66666666, 77777777, 88888888 a 99999999. Změnou legislativy v roce 2008 se tato IČ zrušila. Pro inventurní rozdíly a živelné pohromy již existují kódy nakládání xN50, xN53, xN60, xN63, pro zahraniční subjekty a občany obce se používá příslušný typ subjektu.

Doporučení:

Prověřte hlášení, ve kterém je jako partner uveden subjekt s výše uvedeným symbolickým IČ. Ohlašovatele, který uvedl v evidenci takového partnera, naleznete tím, že se nastavíte kurzorem na záznam se symbolickým IČ a stisknete klávesu F6.

Pro automatickou změnu kódů nakládání na dávkách, u kterých je jako partner subjekt se symbolickým IČ, použijte v editoru Subjekty funkce, které spustíte pomocí příkazů v horní lištové nabídce Subjekt / Převést subjekty ....

Příklad: