32. Kontrola správnosti používání kódu BN30

Popis:

Tato kontrola porovnává u dávek s kódem nakládání BN30, zda je odpad přebírán od subjektů Občané obce nebo Občan bez IČ. V případě příjmu odpadu od subjektu typu Firma, Obec nebo Firma bez IČ se musí jednat o zpětný odběrpoužitých výrobků. V takovém případě program kontroluje katalogové číslo odpadu, zda se jedná o odpad podléhající režimu zpětného odběru.

Doporučení:

Doporučujeme situaci ověřit u ohlašovatele a hlášení buď vrátit k doplnění, nebo případně opravit kód nakládání.

Opravu lze provést v evidenci odpadů. V editoru Subjekty vyberte ohlašovatele a přepněte se do evidence odpadů. Ve výpisu dávek vyhledejte chybný záznam. Opravu provedete ve formuláři, který otevřete klávesou F4 nebo ikonou edit.

Příklad:

Komunální odpad nelze přebírat v rámci zpětného odběru. Proto od firem nelze převzít pod kódem nakládání BN30. V tomto příkladu opravte kód nakládání na B00, nebo upřesněte druh odpadu podléhající zpětnému odběru (např. zářivky, pneumatiky ...).

Tato kombinace je správná.

Tato kombinace je správná.