3. Subjekt má nevyrovnanou +/- bilanci odpadů vznikajících z autovraků

Popis:

Tato kontrola se zaměřuje na vyrovnanou bilanci odpadů vznikajících z autovraků. Je to podrobnější kontrola než bilance za katalogové číslo odpadu – zde musí odpovídat množství odpadu i za kategorii autovraku (V – vybraný, O – ostatní).

Doporučení:

V případě nevyrovnané množstevní bilance odpadů vzniklých z vybraných a z ostatních autovraků doporučujeme vrátit hlášení k doplnění.

Nevyrovnanou bilanci lze zkontrolovat v evidenci odpadů. V editoru Subjekty vyberte ohlašovatele a přepněte se do evidence odpadů. V menu vyberte příkaz Přehledy > Karta odpadů. Na kartě odpadů aktivujte v horní části okna parametr Zobrazit značku, kategorii autovrakua rozdíl kusů. Tím se jednotlivé karty odpadů rozliší nejen podle katalogových čísel, ale i např. podle kategorie autovraku. V horní části okna zjistíte ve sloupci Rozdíl nevyrovnanou bilanci u příslušného katalogového čísla a kategorie autovraku.

Příklad:

Karta odpadů v základním nastavení bez aktivního parametru pro zobrazení kategorie autovraku. V této ukázce je množstevní bilance vyrovnaná a tudíž hlášení vypadá v pořádku.

Po aktivaci parametru pro zobrazení kategorie autovraku je ve sloupci rozdíl uvedena hodnota, což představuje nevyrovnanou bilanci.