29. Kontrola partnerských subjektů O, B - B00

Popis:

Tato kontrola zjišťuje správné použití kódu nakládání při převzetí odpadu od subjektů typu Občan bez IČ, resp. Občané obce. Podle platné legislativy se převzetí odpadu od občanů tj. od fyzických nepodnikajících osob předávajících odpady mimo systém obce zapisuje s kódem nakládání BN30.

Doporučení:

Hlášení doporučujeme prověřit a případně vrátit k doplnění. V případě opravy vyhledejte v evidenci odpadů chybný záznam a pomocí klávesy F4 jej otevřete. V editačním okně opravte kód nakládání na BN30 nebo změňte partnerský subjekt.

Příklad:

Na této dávce je uveden partner Občané obce Liberec. Proto zde musí být kód nakládání BN30

Upozornění: Jestliže je odpad předáván občanem v rámci obecního systému např. na sběrný dvůr, pak je podle platné legislativy původcem obec a kód nakládání B00 je správně uveden. V takovém případě je potřeba opravit partnerský subjekt na příslušnou obec / město.

Pro hromadnou opravu všech záznamů v evidenci odpadů, na kterých je uveden jiný kód nakládání než BN30 a zároveň je partnerem subjekt typu Občané obce lze použít funkci, kterou spustíte příkazem v editoru Subjekty z horní lištové nabídky  Možnosti / Hromadné operace / Oprava kódů nakládání u občanů (z B00 na BN30).