28. Kontrola na stejné označení u více skupin skládky

Popis:

Tato chyba může nastat, pokud je u víceskupinové skládky zadáno duplicitní označení skupiny.

Doporučení:

Chybu v označení víceskupinové skládky dokáže program opravit sám. Doporučujeme následující postup provést po konzultaci s ohlašovatelem, aby výsledná oprava byla skutečně správně.

Oprava probíhá tak, že v editoru Subjekty vyberete příslušného ohlašovatele (ve sloupci Zař. je uvedena hodnota S) a přejdete do evidence zařízení. V menu vyberete položku Zařízení > Změnit záznam (nebo použijte klávesu F4 či ikonu edit v panelu nástrojů) a v tu chvíli se zobrazí okno s informační hláškou (viz obrázek). Program zde doporučuje nejprve vytisknout popis zařízení (pro zálohu údajů), protože po otevření formuláře o skládce se skupiny víceskupinové skládky automaticky opraví. Pokud zvolíte Ano, otevře se tisková sestava k vytisknutí a zároveň se zobrazí formulář s údaji skládky s opravenými skupinami. Pokud zvolíte Ne, k tisku nedojde a rovnou přejdete na formulář.

Příklad:

Duplicitní skupina skládky

Po stisknutí klávesy F4 se zobrazí dotaz, na který odpovězte Ano a vytiskněte si původní hodnoty.

Po konzultaci s ohlašovatelem doplňte údaje ke správné skupině skládky a záznam uložte.