27. Kontrola vyplnění osvědčení při překategorizaci odpadů N/O

Kontrola, zda pro odpad, který byl překategorizován z nebezpečného na ostatní existuje vyplněné číslo osvědčení. Opravu můžete provést v evidenci odpadů výběrem menu Odpad / Povolené (použité odpady). Vyberete požadovaný kód odpadu, který otevřete pro změnu záznamu, a do pole Osvědčení opíšete jeho označení.

a