26. Kontrola na chybný kód B00 u partnera typu "Občané obce"

Popis:

Kód B00 je určen pro právnické osoby, v případě převzetí odpadu od občanů mimo systém obce se používá kód nakládání BN30. Poznámka: Pokud odpad občan předává v rámci systému obce, pak je tento odpad produkcí obce (A00 v hlášení za obec) a partnerem na příslušné dávce s kódem nakládání B00 musí být této obce (v hlášení oprávněné osoby).

Doporučení:

Doporučujeme ohlašovatele upozornit na správné uvádění kódu nakládání a zároveň danou chybu opravit v evidenci odpadů nebo požádat o doplněné hlášení. V editoru Subjekty vyberte příslušný záznam a následně přejděte do evidence odpadů. Ve výpisu dávek odpadů postupně zkontrolujte dávky, kde je jako partner uveden subjekt typu „Občané obce“. Tyto dávky musí mít kód nakládání BN30. Případnou opravu provedete tak, že na chybnou dávku nastavíte kurzor a v menu vyberete příkaz Odpad > Změnit odpad (nebo použijte klávesu F4 či ikonu edit v panelu nástrojů). Na dávce odpadu vyberte správně kód nakládání BN30 nebo opravte partnerský subjekt.

Příklad:

Chybné záznamy (kombinace kódu nakládání a typu partnerského subjektu):

Opravené záznamy (kombinace kódu nakládání a typu partnerského subjektu):