25. Kontrola na nulové množství odpadu

Popis:

Toto upozornění znamená, že u některé z dávek odpadů je uvedeno nulové množství.

Doporučení:

Nulové množství neznamená automaticky chybu. Pokud je jinak evidence odpadů v pořádku, jedná se nejspíš o fragment nesmazané evidence nebo ohlášení nulového množství bez vlivu na bilanci. Záznam je tedy možné po prověření vymazat, což neovlivní celkovou evidenci. V editoru Subjekty vyberte příslušný záznam a následně přejděte do evidence odpadů. Ve výpisu dávek odpadů postupně zkontrolujte dávky, u kterých je nulové množství. Záznam s nulovým množstvím můžete odstranit pomocí příkazu v menu Odpad > Smazat odpad (nebo použijte klávesu Del či ikonu delv panelu nástrojů).

Příklad:

Žlutě zvýrazněné záznamy lze v tomto příkladu pravděpodobně smazat. Nejprve ale prověřte, zda ohlašovatel neuvedl chybně množství.