24. Kontrola na vyrovnanou +/- bilanci odpadů

Popis:

Kontrola vyrovnané množstevní (+/-) bilance vychází z legislativního požadavku, kdy součet všech celkových množství uvedených na příjmu (počáteční stav, produkce, převzetí, dovoz ...) se musí rovnat celkovému množství uvedenému na výdeji (předání, vývoz, využití, odstranění ...) a to u každého druhu odpadu samostatně.

Doporučení:

Nejprve doporučujeme zjistit, zda se hlášení do programu přihrálo kompletní. Hlášení by totiž nemělo být možné elektronicky do ISPOP podat, pokud má množstevní bilanci nevyrovnanou. Pokuste se hlášení ještě jednou importovat a nahradit jím to původně přihrané. Pokud i v pracovní databázi program hlásí nevyrovnanou bilanci, pak doporučujeme vrátit hlášení k doplnění.

V některých jednodušších případech lze chybu opravit v evidenci odpadů. V editoru Subjekty vyberte kurzorem ohlašovatele a přepněte se do jeho evidence odpadů. V menu zvolte příkaz Přehledy > Karta odpadů.

Příklad:

Karta odpadů

Karta odpadů je rozdělena na několik částí. V horní části okna je zobrazen seznam odpadů v evidenci s celkovým množstvím +/-, s rozdílem atp. Ve spodní části je podrobný rozpis záznamů odpovídajících ke kurzorem vybranému odpadu v horní části okna. Předposlední sloupec Rozdíl obsahuje kladnou či zápornou hodnotu, pokud je mezi příjmem a výdejem rozdíl.

Nejprve je potřeba provést kontrolu jednotlivých záznamů daného kódu odpadu a opravit chybné záznamy (např. problém při zaokrouhlování). To lze ve spodní části okna pomocí příslušné ikony

V daném příkladu chybí 5,5 tuny odpadu, protože úplně schází evidence příjmu resp. produkce. Přidáním jednoho či více záznamů s odpovídajícím množstvím se chyba odstraní. Vyřešení problému s rozdílem lze i pomocí funkce F6 - rozdíly mezi příjmy a výdeji (tlačítko ). Použitím této funkce se otevře okno, které automaticky spočítá celkové rozdíly podle produkce, převzetí a počátečního množství (A, B, C).

Po stisknutí tlačítka Vytvoření dávek se nabídne záznam s předvyplněnými hodnotami, který lze uložit případně doplnit a uložit.

Upozornění: Nevíte-li si rady s použitím této funkce, raději využijte helpdesk nebo hot-line.