22. Kontrola na vyplnění listu č.3 při neexistenci odpadů 190805

Popis:

Pokud je v evidenci uveden odpad „Kaly z čištění komunálních odpadních vod“ (kat. č. 190805), je nutné podle Přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb. vyplnit List č. 3 – Údaje o složení kalu. V tomto případě je List č. 3 vyplněn, ale v evidenci není žádná dávka odpadu s katalogovým číslem 190805.

Doporučení:

Doporučujeme smazat údaje listu č. 3 z evidence. V seznamu subjektů vyberte příslušný subjekt a klikněte na menu Možnosti > Parametry subjektu (nebo použijte kombinaci kláves Shift + Ctrl + Ins či ikonu parametry v panelu nástrojů). V otevřeném okně vyberte položku Tisk > Hlášení (přílohy č. 20…), ČSÚ a zde záložku Kal ČOV List č. 3. Zobrazí se karta pro vyplnění údajů o složení kalu. Zde vymažte všechny pole a formulář uložte (viz obrázek).

Příklad: