20. Kontrola na překročení limitních množství

Popis:

Tato kontrola hmotnosti probíhá pouze při ověřování ročních hlášení na obecních úřadech s rozšířenou působností a jejím účelem je eliminovat velká množství zadávaná zpravidla z důvodu záměny jednotek (tuna x kilogram x kus x litry). Nemusí se jednat o chybu a stačí telefonické ověření, zda je množství v hlášení uvedeno v pořádku. Kontrola zjišťuje, zda součet množství v příslušné evidenci a za konkrétní katalogové číslo, upřesnění, kód nakládání a partnera nepřesahuje v programu nastavený limit.

Doporučení:

Pokud kontrola odhalí překročení limitního množství, doporučujeme kontaktovat ohlašovatele a uvedenou hmotnost ověřit a případně okomentovat nebo pokud zjistíte chybu, požádat o doplněné hlášení. V případě opravy dávek odpadů přímo v evidenci odpadů platí součtová podmínka zmíněná výše – kontroluje se součet množství za konkrétní katalogové číslo, upřesnění, kód nakládání a partnera.

Kontrolu na limitní množství můžete spustit i samostatně v editoru Subjekty z horní lištové nabídky Kontroly / Odpady / Kontrola limitních množství. Seznam odpadů, u kterých probíhá zjišťování nadlimitního množství, je uveden přímo v této kontrole (viz obrázek)

Příklad:

U všech zde nevyjmenovaných odpadů je v programu nastaven limit 100 000 tun ostatních odpadů a 15 000 tun nebezpečných odpadů. Tato kontrola je velmi důležitá, aby nedocházelo k řádovému nárůstu např. celkové produkce. Pokud se jedná o skutečný stav a nikoliv o evidenci v chybných jednotkách, pak v komentářích uveďte příčinu takto velkého množství.

Pomocí ikony spustíte kontrolu.

V tomto příkladu došlo k produkci 2 tun zářivek. Ve skutečnosti se ale jednalo pouze o 2 kusy. Množství je nutné opravit. V nejlepším případě vrátit hlášení k doplnění.