19. Kontrola vyplnění kódu státu u zahraničního subjektu

Popis:

Pokud je v evidenci odpadů uveden jako partner zahraniční subjekt, pak musí mít vyplněn kód státu. Zároveň platí, že v kódu státu nesmí být zadaná hodnota CZ.

Doporučení:

Opravu proveďte po konzultaci s ohlašovatelem. V editoru Subjekty vyhledejte Zahraniční subjekt, který má chybně vyplněn kód státu. Tento záznam editujte pomocí klávesy F4 nebo ikony .

Příklad: