Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda v evidenci odpadů není uveden druh odpadu s kódem a kategorií O/N, pro který ale existuje v katalogu odpadů ekvivalentní kód odpadu s kategorií N (tzv. Zrcadlová položka). Program disponuje seznamem odpadů s kategorií O, u kterých nezle provést změnu na kategorii O/N, protože mají v katalogu odpadů Zrcadlovou položku. Tento seznam vydalo ve svých metodických pokynech Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA.

Doporučení:

Doporučujeme hlášení vrátit k doplnění a upozornit ohlašovatele na problematiku zrcadlových položek.

V případě ruční opravy vyhledejte v evidenci odpadů chybný záznam, který obsahuje kategorii O/N. Tento záznam editujte pomocí klávesy F4 nebo ikony  a upravte kategorii nebo uveďte jiné katalogové číslo odpovídající druhu odpadu s kategorií N a to po dohodě s ohlašovatelem.

Příklad:

Odpad s katalogovým číslem 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 nelze uvést s kategorií O/N resp. N viz níže uvedený obrázek, protože v katalogu odpadů existuje stejný odpad s kategorií N pod číslem 01 03 04 resp. 01 03 05.

Chybný záznam.

Oprava záznamu.